M60L/7791 – WMV – AZ600IE

Numer oferenta:
M60L/7791
Rodzaj maszyny:
centryfuga
Producent :
WMV
Typ:
AZ600IE
Rok produkcji:
1980
Stanowisko robocze:
150 kg
Średnica:
600 mm
Wysokość wsadu:
4 mm
Wydajność:
120 l
Wysokość robocza:
950 mm
Wydajność:
750 U / Min
Gdzie znajduje się urządzenie:
W naszym magazynie